Zajímavosti Lázně Hodonín a léčba pacientů s Bechtěrevovou nemocí.

  Zajímavosti Lázně Hodonín a léčba pacientů s Bechtěrevovou nemocí.

MUDr. Sojková Alena, vedoucí lékař Lázní Hodonín           

          

Bechtěrevova nemoc je chronické nevyléčitelné onemocnění, které se i přes medikamentózní a rehabilitační terapii postupně zhoršuje, pacienta často v běžném denním životě omezuje a vede k trvalé invaliditě. Příčinou často závažného zdravotního postižení pacienta s tímto onemocněním jsou jednak chronické bolesti páteře a kloubů a těžké strukturální změny v oblasti pohybového aparátu s omezením hybnosti ale i zhoršování jeho psychického stavu. Optimální komplexní léčba u pacienta s Bechtěrevovou nemocí si pochopitelně vyžaduje nutně spolupráci revmatologa, psychologa, rehabilitačního lékaře, fyzioterapeuta a ergoterapeuta. Cestou jak zmírnit následky tohoto onemocnění je na prvním místě soustavná rehabilitace s využitím celé škály rehabilitačních metod a prostředků fyzikální léčby i medikamentózní terapie včetně biologické léčby.

 

Ke komplexní rehabilitační léčbě neoddělitelně patří i lázeňská léčba. Cílem lázeňské léčby u pacientů s Bechtěrevovou nemocí je zejména zlepšení jejich kvality života prostřednictvím komplexu rehabilitačních edukačních programů. Komplexní lázeňská léčba (indikace VII/2) v trvání 28 dnů je vhodná pro většinu pacientů s tímto onemocněním. Je kontraindikována u pacientů s Bechtěrevovou nemocí, kde je přítomna vysoká zánětlivá aktivita v oblasti pohybového aparátu a došlo k těžkému postižení důležitých životních orgánů. Základem léčby v lázních je zejména terapie přírodním léčebným zdrojem (slatina, siřičité koupele, jodové koupele, radonové koupele apod.).

V Lázních Hodonín u revmatologických onemocnění tedy i Bechtěrevovy nemoci jako základní léčebný zdroj je využívána jodobromová solanka ve formě koupelí. Vědecké studie v roce 1951 až 1978 s jodovými vodami v Hodoníně potvrdily významné léčebné účinky těchto jodových vod zejména u revmatologických onemocnění.

Jodobromové solanky mají významný protizánětlivé účinek na pohybový aparát. Je prokázán léčebný účinek těchto vod zejména na pojivo, kdy dochází k zlepšení pružnosti a elasticity a roztažlivosti pojiva i jeho mechanické odolnosti. Jodové vody zlepšují metabolismus kostní tkáně a chrupavky i ukládání vápníku do novotvořené kostní tkáně.

Nedílnou součástí lázeňské léčby je pochopitelně rehabilitační program, který je u nás v Lázních Hodonín sestavován s ohledem na pokročilost tohoto onemocnění a zánětlivou aktivitu u pacienta, ale i na celkový klinický stav. Ucelená rehabilitace zahrnuje léčebnou tělesnou výchovu, ergoterapii i fyzikální léčbu. Léčebná tělesná výchova probíhá v lázních formou individuálního nebo skupinového cvičení. Cílem LTV je zlepšení a udržení rozsahu pohyblivosti zejména nepostižených úseků páteře a pletence ramenního a bederního, ovlivnit svalovou dysbalanci, zlepšit posturu ( postavení  jednotlivých úseků páteře). Nedílnou součástí LTV u těchto pacientů jsou i dechová cvičení s nácvikem autoterapie. Skupinové cvičení a cvičení na přístrojích je indikováno s ohledem na celkový stav pacienta, má význam i psychologický. U těchto pacientů využíváme různá náčiní ( overball, theraband, švihadla, tyče, činky), nářadí (ribstoly, žebřiny), přístroje (rotoped, motomed, chodník, posilovací věž apod.). Velmi vhodné je i skupinové cvičení v bazénu a kondiční plavání.

Fyzikální léčba patří taktéž k lázeňské léčbě, cílem je zmírnit bolesti a napětí svalů u pacienta, zlepšit prokrvení měkkých tkání v oblasti pohybového aparátu. Využívají je přitom různé metody elektroléčby, léčebný ultrazvuk, terapie laserem, magnetoterapie, distanční elektroléčba apod. Z fyzikálních prostředků nelze opomenout ani pozitivní termoterapii (parafín, peloidní zábaly) a negativní termoterapii (lokální kryoterapie a kryokomora). U pacientů s Bechtěrevovou nemocí jsou indikovány v Lázních Hodonín i různé typy masáží (klasická masáž, reflexní masáž, reflexní masáž plosky nohy) a metody myoskeletální medicíny sloužící k ošetření měkkých tkání včetně mobilizačních technik. Doplňujícími vodoléčebnými procedurami i jsou i různé druhy koupelí (uhličitá, přísadová, perličková), střídavé koupele, vířivé koupele lokální i celkové.

Lázně Hodonín se staly druhým domovem pro řady pacientů s Bechtěrevovou nemocí, kteří rok co rok absolvují lázeňskou léčbu v Hodoníně. Řada z nich zde navázala nová přátelství, léčba přispěla i k zlepšení jejich psychického stavu, zlepšení jejich kvality života.

Přesto, že je Bechtěrevova nemoc nevyléčitelnou chronickou chorobou, je její průběh možno ovlivnit nejen medikací ale zejména pravidelným rehabilitačním programem. Lázeňská léčba je tedy velmi důležitou součástí této rehabilitace s cílem udržet soběstačnost pacienta a zlepšit kvalitu jeho života.