Krystaly indukované artritidy - Dna

Krystaly indukované artritidy - Dna

Dna je jednou z nejznámějších kloubních chorob. Její příznaky jsou velmi bolestivé i nápadné, a tak je její charakter dokumentován v mnoha historických pramenech již po tisíciletí a podle archeologických nálezů u lidí již ve starověku. Dnou byli postižení angličtí králové (proto se nazývá královskou chorobou), trpěli jí velcí geniové lidstva jako Cicero, Rubens, Newton, Goethe, Paracelsus a Kant a mnozí další. Jednou z prvních dostupných prací o dně je práce trenčínského rodáka Jána Bacsmegyeiho z roku 1727 z názvem "o Podagre".  Jak se lze dočíst, už tehdy lékaři  měli velké  zkušenosti s diagnostikou a léčbou dny. Za příčinu se považovala triáda víno, neřest a hněv. Neřestí se mínila hlavně nestřídmost v jídle ( ale i nadměrná sexuální aktivita) a pití vína. Věděli rovněž, že se dna hromadí v určitých rodinách, v jiných případech je vázána hlavně na škodlivé dietní návyky. Jako léky se doporučovala střídmost, pití vody, fytoterapie, někdy i soli rtuti. Také pouštění žilou, vyvolání průjmu nebo potné kůry autor ve své práci zmiňuje.

Vznik dny

Dnes je dna  nejčastější chorobou z krystaly indukovaných artritid. V průběhu hlavně  neléčené  choroby dochází ke vzniku a ukládání krystalů natrium  urátu ve tkáních  včetně kloubů. Pokud se krystaly dostanou z nějakých důvodů do kloubu, vyvolají bouřlivou zánětlivou reakci,kterou vidíme nebo i cítíme v podobě dnavého záchvatu. Dna postihuje až  2 % obyvatelstva, častěji  muže než ženy. Ženy před menopauzou onemocní málokdy pro ochranný efekt  estrogenů.

Nejzřetelnějším rizikovým faktorem dny je  zvýšená koncentrace kyseliny močové v krvi (hyperurikemie). Hyperurikemie vzniká  většinou v důsledku nedostatečného vylučování  kyseliny močové ledvinami, menší část  zvýšeným příjmem v potravě purinů v potravě nebo při některých závažných chorobách doprovázených rozpadem tkání.  Obvykle  dna  začíná bolestivou artritidou nejčastěji základního palce nohy. Kloub je oteklý, zarudlý, výrazně bolestivý, bolesti se zvětšují i lehkým dotekem např.  pokrývky. Méně často mohou  být postiženy i ostatní klouby  těla, zejména kolena. Záchvat většinou dosahuje maxima v prvních dvou dnech, později sám odeznívá, maximálně do dvou týdnů.

Léčba dny

Pokud  má pacient laboratorně prokazatelnou hyperurikemii, ale dosudneměl dnavý záchvat, doporučuje se nejenom změna stravování,  ale i celkového životního stylu. V potravě  nutné zcela vyloučit vnitřnosti a masové vývary,mořské plody, z ryb jsou  nevhodné sardinky, omezit maso a masné výrobky, hlavně uzeniny,  tvrdý alkohol,  nápoje slazenéfruktózou.  V teplých dnech je nutný dostatečný přísun tekutin  k zamezení tvorby močových kamenů. Žádoucí  je opatrná redukce  váhy. Změna životního stylu musí zahrnovattaké  redukci  váhy i  zvýšení pravidelné a přiměřené fyzické aktivity.

Při sledování a léčbě  pacienta se musí brát v úvahu i asociovaná  onemocnění jako je  hypertense, ischemická choroba  srdeční, poruchy  metabolismu tuků nebo ledvinná onemocnění.  I  některé léky  mohou zvyšovat hadinu kyseliny močové,převážně  diuretika.

Nejznámějším  lékem dnavého záchvatu  je  kolchicin. Někdy je  dávána  přednost  plné dávce  nesteroidních antirevmatik  (nap. i ibuprofen, diklofenak) vzhledem  častým toxickým projevů  léčby kolchicinem, hlavně  průjmu. Méně často jsou používány kortikoidy aplikované přímo do kloubu nebo v podobě injekcí do svalu  nebo tablet.

K léčbě období mezi záchvaty ( ale může  vzniknout při  dostatečné léčbě pouze jeden za život) se používají preparátu alopurinolu pod  různými  názvy. Preparát tlumí syntézu  kyseliny močová a snižuje její koncentraci v krvi. Hodnota optimální koncentrace kyselino močové se podle věku a doprovodných  chorob stanovila na 360umol/l.  Ve světě existují i  jiné lékové skupiny  k léčbě dnyjako jsou urikozurika ( zvyšují vylučování  kyseliny močové do  moči) nebo urikáza.   Zástupci obou  těchtoskupin nejsou  u  nás  registrovány. Při léčbě dny se dělá někdy  chyba – v průběhu léčby  dnavého záchvatu by se neměla dávka alopurinolu zvyšovat ani snižovat.

 

MUDr. Vladimír Kutal