Fakta o muskuloskeletálních onemocněních

Fakta o muskuloskeletálních onemocněních

Muskuloskeletální onemocnění se dělí na zánětlivá a nezánětlivá:

 • Mezi běžná nezánětlivá muskuloskeletální onemocnění patří degenerativní onemocnění páteře, osteoartritida, osteoporóza a fibromyalgie.
 • Mezi běžná zánětlivá muskuloskeletální onemocnění patří revmatoidní artritida, ankylozující spondylitida, reaktivní artritida, onemocnění pojivové tkáně a revmatická polymyalgie.

Fakta a čísla

 • Čtvrtina lidí v Evropě trpí nějakým muskuloskeletálním onemocněním, tj. přes 120 milionů lidí.
 • V industrializovaném světě postihují muskuloskeletální onemocnění více jedinců než jakákoli jiná skupina onemocnění.2
 • Muskuloskeletální onemocnění postihují muže i ženy všech věkových skupin včetně dětí.1 Některá onemocnění jsou však u určitých skupin častější. Například revmatoidní artritida, sklerodermie, fibromyalgie a lupus postihují především ženy, spondylartropatie a dna jsou častější u mužů.3
 • Muskuloskeletální onemocnění jsou v celosvětovém měřítku nejčastější příčinou pracovní neschopnosti a předčasného odchodu do důchodu.1
 • Muskuloskeletální onemocnění mají velký ekonomický dopad na zdravotnické systémy ve světě. Veřejné výdaje v Evropě činí celkově přes 200 milionů eur ročně. Muskuloskeletální onemocnění jsou pro evropský zdravotní a sociální systém nejnákladnějšími onemocněními. Výdaje jsou spojeny s diagnózou, léčbou, medikací, péčí, asistenčními pomůckami, stavebními úpravami v domácnostech a výzkumem. Snížená pracovní schopnost a nezaměstnanost jako důsledek muskuloskeletálních onemocnění tyto výdaje významně zvyšují.2
 • Některá neléčená muskuloskeletální onemocnění mohou snižovat délku života.1 Skoro každá rodina v Evropě je postižena muskuloskeletálním onemocněním.2

Příčiny, symptomy a diagnóza

V některých případech mohou být muskuloskeletální onemocnění dědičná, ačkoliv výskyt takových onemocnění v rodině neznamená, že se u daného jedince nějaké onemocnění vyvine.1 Příčiny musculoskeletálních onemocnění nejsou zcela objasněny. Tato onemocnění mohou negativně ovlivnit: nadváha, sedavý styl života, pokročilý věk, rizikové zaměstnání, zaměstnání zatěžující klouby a svaly. Velmi rizikovým faktorem je kouření.1 Klíčem ke zvládnutí nemoci je identifikace níže uvedených symptomů a dialog mezi nemocným a lékařem.1 Muskuloskeletální onemocnění jsou spojována s širokou škálou symptomů:

 • Zánět projevující se otokem, ztuhnutím, zrudnutím, nebo zapálením kloubů
 • Přetrvávající bolest svalů a kloubů
 • Citlivost
 • Extrémní únava, nedostatek energie, slabost nebo nevolnost
 • Ztuhlost a omezený rozsah pohybu a flexibility
 • Deformita kloubů
 • Symptomy postihující vnitřní orgány1
 • Neviditelné symptomy, například deprese a úzkost4

Při zjištění některých výše uvedených symptomů je nezbytné rychle jednat. Lékař, nejlépe revmatolog, by měl co nejrychleji tyto symptomy posoudit, a nasadit pacientovi vhodnou léčbu. Rychlá léčba zánětlivých muskuloskeletálních onemocnění zejména během prvních 12 týdnů může předejít poškození kloubů a vnitřních orgánů, udržet jejich dlouhodobou funkci a zvýšit pravděpodobnost dosažení remise.5

Pacient a lékař by měli o léčbě rozhodovat společně. Měli by brát v potaz doporučení Evropské ligy proti revmatismu EULAR o léčbě k cíli a adaptovat léčbu dle individuálních potřeb.6

Léčba muskuloskeletálních onemocnění a život s nimi

Léčba muskuloskeletálních onemocnění se většinou zaměřuje na adaptaci životních podmínek, aby si jedinec zachoval co největší kvalitu života.1 Neexistuje jediná léčba, která by fungovala u všech pacientů.1 Nicméně existuje léčba, včetně medikace, která pomáhá korigovat bolest a symptomy muskuloskeletálních onemocnění.1 Klinická remise, při níž se symptomy již neprojevují, je díky medikaci stále častější.1 Pacientům je také doporučována fyzioterapie, která může redukovat symptomy u některých muskuloskeletálních onemocnění. 7, 8

Výskyt úzkosti a deprese u jedinců s muskuloskeletálním onemocněním je dvakrát častější než u běžné populace a psychologická péče je proto pro tyto pacienty více než žádoucí.9

Self-management neboli zvládání nemoci může pacientovi s muskuloskeletálním onemocněním změnit život. Spočívá v tom, že pacient převezme nad životem s muskuloskeletálním onemocněním kontrolu. Přijme nemoc jako něco, co ho postihuje, ale nekontroluje ho, což je nutné pro emocionální a fyzickou rovnováhu.10 Toto přijetí, společně s podporou, která se pacientovi dostává ze strany místních pacientských skupin a organizací může pacientům pomoci zvládat jejich onemocnění. Desatero pacienta/pacientky se zánětlivým onemocněním, které jsme připravili v roce 2016, naleznete na našich webových stránkách.11

Zdroje:

Článek v originálním znění: http://worldarthritisday.org/facts/rmd-facts

 1. 10 things you should know about rheumatic diseases fact sheet. EULAR. Available at: http://www.eular.org/myUploadData/files/10%20thing…
 2. Questions and answers on rheumatic diseases fact sheet. EULAR. Available at: http://www.eular.org/myUploadData/files/Q-and-A-on…
 3. Arthritis and Rheumatic Diseases. NIAMS. Available at: http://www.niams.nih.gov/health_info/arthritis/#b
 4. Survey 2014. National Rheumatoid Arthritis Society. Available at: http://www.nras.org.uk/data/files/Get%20Involved/R…
 5. Simple Tasks. Rheumatic Conditions in the UK: The Problem. The Impact. The Answers. Available at: http://www.rheumatology.org.uk/includes/documents/…
 6. http://www.t2t-ra.com/recommendations
 7. Juhl C., Christensen R., Roos EM., Zhang W., Lund H. Impact of exercise type and dose on pain and disability in knee osteoarthritis: a systematic review and meta-regression analysis of randomized controlled trials. Arthritis Rheumatol 2014;66:622-36. Available at: http://www.researchgate.net/profile/Carsten_Juhl/p…
 8. Hagen KB., Dagfinrud H., Moe RH., Østerås N., Kjeken I., Grotle M., Smedslund G. Exercise therapy for bone and muscle health: an overview of systematic reviews. BMC Med. 2012;10:167. Available at: http://www.biomedcentral.com/1741-7015/10/167
 9. Geenen R., Newman S., Bossema E R., et al. Psychological interventions for patients with rheumatic diseases and anxiety or depression. Best Practice & Research Clinical Rheumatology 26 (2012) 305–319. Available at: http://www.researchgate.net/profile/Johanna_Joke_V…
 10. Self-management means taking control of living with your condition, and is crucial for your emotional and physical wellbeing. Arthritis Care. Available at: http://www.arthritiscare.org.uk/livingwitharthriti…
 11. Desatero pacienta/pacientky se zánětlivým onemocněním http://revmaliga.cz/sites/default/files/Desatero_web_strany.pdf

 

Překlad: Renáta Doanová, korektura: Edita Müllerová

Zdroj: www.revmaliga.cz