Pacienti s revmatickými chorobami v době infekce SARS-CoV-2

Pacienti s revmatickými chorobami v době infekce SARS-CoV-2

Pacienti s revmatickými chorobami jsou za současné situace vystaveni nebezpečí onemocnění Covid 19 a jistě si kladou otázky, jaký vliv může mít pandemie na průběh jejich choroby a jak ji ovlivní její terapie.  Všeobecně se nyní uznává, že riziko onemocnění Covid 19 u revmatických pacientů je stejné, nebo jen nepatrně větší než u zdravé populace. Jen u pacientů léčených kortikoidy by mohlo být riziko lehce větší, hlavně při vyšších dávkách.

Obecně jsou známky těžšího průběhu Covid 19 spojeny s jinými chorobami jako je diabetes, plicní a srdeční onemocnění a obesita a přidružené revmatické onemocnění na průběh choroby u těchto pacientů nemá podstatný vliv.

U pacientů léčených biologickými léky existuje jistá ochrana před těžším průběhem. Těžší forma průběhu choroby je spojována jen s léčbou kortikoidy (hlavně v dávce nad 10 mg denně) a rituximabem. Léčba methotrexátem není spojena s těžším průběhem choroby. U pacientů léčenými   kortikoidy je nutné se zaměřit na možnost vzniku trombembolické choroby.

Pokud pacient s revmatickou chorobou je po kontaktu s nakaženou chorobou, nebo onemocnění Covid 19 a nebyl   hospitalizován, nedoporučuje se přerušit léčbu. Z hospitalizace a za těžkého průběhu by se měla většina terapie ukončit až na kortikoidy. Ale to spíše už záleží na zvážení ošetřujícího   nemocničního lékaře

V průběhu pandemie je nutné přísně dodržovat doporučená opatření, včetně omezení pobytu v místech s možností zvýšené nákazy při větší koncentrace obyvatel, v tomto případě v čekárnách ordinací. Pokud je to možné a aktivita choroby to umožňuje, preferuje se telefonická konzultace ošetřujícího   lékaře a vyšetření v ordinaci jen v nevyhnutných případech po předchozí telefonické domluvě. Nutné pravidelné laboratorní kontroly by se neměly odkládat o více než 6 měsíců proti běžným kontrolám.

 Očkování proti Covid 19 je považováno za žádoucí. Mimo běžné kontraindikace, jako je anafylaktická reakce (přesněji posoudí lékař očkovacího střediska), je očkování považováno za bezpečné. Ve sdělovacích prostředcích se objevuje řada „zaručených„ nežádoucích projevů (které ovšem z principu nelze vyloučit tak jako u  jiných typů očkování. Pokud ale odborná autorita zjistí nebezpečnost očkování, včas upozorní lékařskou veřejnost na tyto okolnosti.  Mezi očkováním a následnými potížemi musí být shledána vždy kauzální souvislost, jinak nemají význam.  Když vycházíte z očkovacího střediska a zlomíte si nohu, málo koho napadne (ale jsou jistě i takoví) souvislost s předchozím očkováním. 

(Zpracováno podle stanoviska České revmatologické společnosti k březnu 2021)