Osteoartróza - bolest a zánět

Osteoartróza - bolest a zánět

Kosti jsou v místě kontaktu s jinými kostmi pokryty chrupavkou. Živiny jsou do chrupavky dodávány zejména samotným pohybem kloubu. Proto je velmi důležité pravidelné cvičení. Chrupavka zajišťuje, že se povrchy kloubů pohybují vzájemně proti sobě co nejúčinněji a s malým třením. Funkční chrupavka tedy tlumí a rozděluje síly působící na kloub jako takový. Pokud je chrupavka poškozena, a jsou tím zhoršeny její kluzné vlastnosti, může dojít k omezení pohyblivosti kloubu. Vzhledem k tomu, že příčiny osteoartrózy jsou dlouhodobého charakteru, je poškození chrupavky trvalé. Nakonec v chrupavce vzniknou trhliny a začne se rozpadat. Zároveň dochází v místě poškození k zesilování kosti. Když je chrupavka opotřebena úplně, postižené kosti kloubu přicházejí do přímého kontaktu. Jejich vzájemné tření je bolestivé a v kloubu vznikají záněty. Tyto dva příznaky jsou pro osteoartrózu typické. Osteoartróza (známá také jako degenerativní artritida) je přirozenou součástí stárnutí, a proto ji nelze zcela zastavit. Určitými kroky však můžete mírnit její nástup a progresi.

 

Jednotlivé stupně osteoartrózy kolenního kloubu

Stupeň I – zúžení kloubní štěrbiny v důsledku ztenčování chrupavky.

Stupeň II – progrese zúžení kloubní štěrbiny, lehké nerovnosti kloubních ploch, degenerativní změny.

Stupeň III – progrese zúžení kloubní štěrbiny, tvorba kloubních výrůstků a dutých útvarů v měkkých tkáních, ztluštění kostní tkáně.

Stupeň IV – vymizení kloubní štěrbiny, deformace kloubních konců kostí, nevratné postižení kloubu a patologické postavení kloubu.

 

Deformity kloubu se mohou objevovat na vnitřní i zevní straně kolena. Častěji je postižena vnitřní strana, protože je větší část zatížení u zdravých jedinců přenášena právě vnitřní kloubní štěrbinou. Destrukce vnitřní štěrbiny se ještě zvětšuje díky vychýlení osy kolenního kloubu do varózního postavení, tedy do tvaru písmene „O“.

Indikace osteoartrózy

Existuje několik typických příznaků, které signalizují osteoartrózu kolenního kloubu. Mohou se objevovat samostatně, nebo společně. Při počátečním vzniku artrózy ovšem nemusíte zaznamenat žádný z nich. Pokud se příznaky objevují, tak většinou v následujícím pořadí:

- Lupání, praskání v kloubu

- Bolest při větší zátěži kloubu, např. při nošení těžkých břemen

- Bolest při každodenních činnostech, např. při chůzi do schodů

- Omezení pohybu v kloubu

- Otok a zánět kloubu

Když osteoartróza způsobuje bolest kloubu, spustí se začarovaný kruh:

Musíte najít úlevu pro bolestivé koleno → Omezíte tedy pohyb a postiženou končetinu odlehčíte → Kompenzační držení těla ale může způsobovat problémy v jiných částech těla, jako je oblast pánve a páteře → Omezením pohybu se sníží přísun živin do chrupavky kloubu, chrupavka se stále více a více rozpadá a bolest se zvyšuje

 

 

 

 

Zdroj: www.ottbock.cz